Vítejte
  • Mým cílem při provádění zakázek je provádět dílo dle předepsané technologie, předcházet možným budoucím defektům tak aby při finálním užívání zákazník nebyl postihnutý reklamací.
  • Kladu velký důraz na prevenci.
  • Případné reklamace eliminuji tím že zakázky provádím osobně maximálně ve dvou lidech a za své dílo plně zodpovídám zárukou.
  • Nedávám přednost urychlení termínu neboť riskuji nedostatečné vytvrzení a vyschnutí podkladů.
  • Striktně aplikuji materiály určené na dané podklady a nenahrazuji je levnějšími variantami, méně kvalitnímy materiály.
  • Na trhu existuje více druhů dodavatelů technologií, mým názorem je používat pouze jednu kterou znám a každoročně procházím školením o nových materiálech a možnostech, abych tak opět eliminoval výše zmíněné reklamace.
  • Při zakázkách neřeším pouze finální obkladovou vrstvu ale dávám důraz na správnou přípravu podkladů, neboť podklad je základ k dlouhodobé trvanlivosti a užitnosti díla.
  • Ke složitějším úkonům zejména sanacím podkladů mám technické zastoupení kde se mohu poradit nebo objednat měření.